1. Donation recieved for Sarmila Dangol
  2. शर्मिला डङगोलको अन्तेस्टीको आर्थिक बिबरण