Dear NRNA Canada and community members,

The following update is online donation by both links ( Emergency Fund and Flood Support campaign from Aug. 13 , 2:00 PM to Aug. 21/2017 by 01:00 PM). If some one deposited in the account directly or sent the email money transfer, we will update accordingly in the final list  soon. All collected donation will go to the victims through NRNA . Thank you for your generous supports. All  individuals and organizations in Canada are requested to support the flood victims through NRNA Canada. The support can be done from online in the website, or direct deposit in the NRNA Canada account (Transit # 0443 Account # 1106016 , please mention for Flood support in the deposit slip and send it to email below) or email money transfer via email:  nrn.canada08@gmail.com.

Date Time Name Gross Fee Net
8/13/2017 13:35:06 Ramesh Dhital $20.00 -$0.88 $19.12
8/13/2017 13:44:38 Khem and Meenu Dahal $101.00 -$3.23 $97.77
8/13/2017 14:33:17 NIRMAL BADAN JOSHI $50.00 -$1.75 $48.25
8/13/2017 14:46:31 Shiva Bahadur Dallakoti $50.00 -$1.75 $48.25
8/13/2017 14:50:07 Bharat Sapkota $25.00 -$1.03 $23.97
8/13/2017 15:21:19 Siddhi Pandey $50.00 -$1.75 $48.25
8/13/2017 15:30:09 Bal Chandra Shrestha and family $101.00 -$3.23 $97.77
8/13/2017 15:30:23 Deepak Shrestha $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 15:44:36 Suman  Pokhrel $25.00 -$1.03 $23.97
8/13/2017 16:12:50 Pradeep Marahatta $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 16:27:20 Ramesh Baniya $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 16:34:04 Yuwaraj  Sharma $31.00 -$1.20 $29.80
8/13/2017 16:38:37 Subhash  Giri $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 16:49:56 Radha Maharjan $50.00 -$1.75 $48.25
8/13/2017 16:52:32 Keshab Adhikari/ Sushma Shrestha Adhikari $50.00 -$1.75 $48.25
8/13/2017 17:32:26 FRIENDLY CRAFTS $26.00 -$1.05 $24.95
8/13/2017 17:38:01 Murari  Adhikari $50.00 -$1.75 $48.25
8/13/2017 17:48:31 Anod Bhattarai $26.00 -$1.05 $24.95
8/13/2017 17:53:13 Nar Tandan $26.00 -$1.05 $24.95
8/13/2017 18:04:56 Chet Bhatt $25.00 -$1.03 $23.97
8/13/2017 18:25:05 Sushil  Parajuli $15.00 -$0.74 $14.26
8/13/2017 18:30:41 Chiranjibi Ghimire $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 18:55:32 Achyut Pathak $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 19:17:31 Thagendra Rai $25.00 -$1.03 $23.97
8/13/2017 19:27:29 Karun Karki $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 20:30:15 Amakant Subedi $25.00 -$1.03 $23.97
8/13/2017 20:42:24 Lok & Jwala Doranga $50.00 -$1.75 $48.25
8/13/2017 21:21:28 Binod Kumar  Rana Magar $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 21:25:45 Rameshwar/Jyotsana Adhikari $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 21:53:55 Shaligram,Ranjeeta,Ashlesha,Abhi Dahal $201.00 -$6.13 $194.87
8/13/2017 21:57:29 Pooja Chhetri $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 21:58:38 raj kumar mahat $100.00 -$3.20 $96.80
8/13/2017 22:28:29 Madhab Dulal $120.00 -$3.78 $116.22
8/13/2017 22:38:54 Prativa Dhakal Aryal $20.00 -$0.88 $19.12
8/13/2017 23:36:26 Gopi Krishna  kaphle $125.00 -$3.93 $121.07
8/13/2017 23:40:24 Sudhir Jung Pandey $51.00 -$1.78 $49.22
8/13/2017 23:59:13 Bishal Dhungel $51.00 -$1.78 $49.22
8/14/2017 0:01:32 Deepak  Dhakal $100.00 -$3.20 $96.80
8/14/2017 0:35:23 Suman Lamsal $51.00 -$1.78 $49.22
8/14/2017 1:55:05 Ramchandra Sunar $50.00 -$1.75 $48.25
8/14/2017 9:15:43 Gita Dawadi Dhakal $25.00 -$1.03 $23.97
8/14/2017 10:24:40 Kiran  Pandey $51.00 -$1.78 $49.22
8/14/2017 11:44:09 hari pandey $50.00 -$1.75 $48.25
8/14/2017 11:57:58 Chandra Adhikari $300.00 -$9.00 $291.00
8/14/2017 12:10:52 Prakash Adhikari $25.00 -$1.03 $23.97
8/14/2017 12:19:08 PRAKASH  Ghawali $50.00 -$1.75 $48.25
8/14/2017 13:03:34 lilanath pandey $201.00 -$6.13 $194.87
8/14/2017 13:11:44 Narhari Timilsina $200.00 -$6.10 $193.90
8/14/2017 13:21:22 Gopal kalpana Aryal $20.00 -$0.88 $19.12
8/14/2017 14:03:51 D.R.Khanal ,Kamala Khanal $200.00 -$6.10 $193.90
8/14/2017 14:46:17 Mukti Gautam $100.00 -$3.20 $96.80
8/14/2017 16:12:54 Ramesh Kumar Thapa $25.00 -$1.03 $23.97
8/14/2017 18:34:09 Alok Dhungana $50.00 -$1.75 $48.25
8/14/2017 18:50:08 Nabin Pokharel $25.00 -$1.03 $23.97
8/14/2017 18:56:30 Santa Rajbhandari $51.00 -$1.78 $49.22
8/14/2017 19:10:59 pitambar Bhattarai $51.00 -$1.78 $49.22
8/14/2017 20:18:57 KEDAR Banset $105.00 -$3.35 $101.65
8/14/2017 20:19:09 Sarita Thapa $51.00 -$1.78 $49.22
8/14/2017 20:27:58 Sanjip R Pandey $25.00 -$1.03 $23.97
8/14/2017 20:40:06 Tika Ghimire $25.00 -$1.03 $23.97
8/14/2017 21:04:23 Ananda Agrawal $100.00 -$3.20 $96.80
8/14/2017 21:22:45 Tika Tamang $105.00 -$3.35 $101.65
8/14/2017 21:27:02 Tulsi Sapkota $51.00 -$1.78 $49.22
8/14/2017 21:34:47 Kishor  Nepal $50.00 -$1.75 $48.25
8/14/2017 21:42:00 Tirtha Raj Baral $21.00 -$0.91 $20.09
8/14/2017 21:46:49 Pawan Maskey $55.55 -$1.91 $53.64
8/14/2017 22:11:37 Netra Khatiwada $51.00 -$1.78 $49.22
8/14/2017 22:18:41 Krishnahari  Homagain $101.00 -$3.23 $97.77
8/14/2017 22:24:34 Dhruba Rai $50.00 -$1.75 $48.25
8/14/2017 23:13:25 Narendra Mainali $51.00 -$1.78 $49.22
8/14/2017 23:23:55 Gyanendra Pokharel $30.00 -$1.17 $28.83
8/14/2017 23:54:39 Rajendra prakash  Pandey $40.00 -$1.46 $38.54
8/14/2017 23:57:01 NARENDRA KUMAR BASNET $50.00 -$1.75 $48.25
8/15/2017 0:27:54 sushma malla $25.00 -$1.03 $23.97
8/15/2017 1:32:40 Sunita Shakya $25.00 -$1.03 $23.97
8/15/2017 3:23:39 Bharat Chudal $25.00 -$1.03 $23.97
8/15/2017 6:52:07 Suman Dhakal $51.00 -$1.78 $49.22
8/15/2017 8:56:24 Ram Krishna Sharma Paudyal $50.00 -$1.75 $48.25
8/15/2017 11:50:56 Devi Adhikari $101.00 -$3.23 $97.77
8/15/2017 12:33:03 Prakash Chhetri $25.00 -$1.03 $23.97
8/15/2017 13:26:12 Debendra Subedi $50.00 -$1.75 $48.25
8/15/2017 13:55:33 Chinta Uprety $51.00 -$1.78 $49.22
8/15/2017 14:41:44 SHAILES BHANDARI $25.00 -$1.03 $23.97
8/15/2017 15:34:23 Madhab Dulal $100.00 -$3.20 $96.80
8/15/2017 17:13:55 Ramesh Rana $100.00 -$3.20 $96.80
8/15/2017 18:00:41 Amuna  Chamling Rai Lamsal $55.00 -$1.90 $53.10
8/15/2017 18:29:50 Rajendra Pandey $25.00 -$1.03 $23.97
8/15/2017 19:52:45 Kabita/Rajesh Subedi $25.00 -$1.03 $23.97
8/15/2017 20:32:16 Nabin Shrestha $100.00 -$3.20 $96.80
8/15/2017 21:41:10 Tek Khatri $25.00 -$1.03 $23.97
8/15/2017 21:59:59 Suvash  Subedi $31.00 -$1.20 $29.80
8/15/2017 22:17:09 Rudra Gautam $30.00 -$1.17 $28.83
8/15/2017 22:24:08 Dinesh Khadka $50.00 -$1.75 $48.25
8/15/2017 23:32:52 Chola Kanta Regmi $20.00 -$0.88 $19.12
8/16/2017 6:00:10 Raju Thapa $51.00 -$1.78 $49.22
8/16/2017 6:40:42 Thaneshwor Sushma  Subedi $50.00 -$1.75 $48.25
8/16/2017 8:38:05 Giri Raj  Adhikari $51.00 -$1.78 $49.22
8/16/2017 8:40:16 Girish Regmi $51.00 -$1.78 $49.22
8/16/2017 9:12:14 ANIL THAPA $100.00 -$3.20 $96.80
8/16/2017 10:06:09 HEM RAJ PANDEY $35.00 -$1.32 $33.68
8/16/2017 10:45:45 Muga Rajbhandari $100.00 -$3.20 $96.80
8/16/2017 17:37:32 Manoj Adhikari $51.00 -$1.78 $49.22
8/16/2017 18:34:35 Gita/ Surya Bhattarai $25.00 -$1.03 $23.97
8/16/2017 19:42:42 Mahadev Sharma $100.00 -$3.20 $96.80
8/16/2017 19:52:03 Rashmi  Thapa $125.00 -$3.93 $121.07
8/16/2017 19:55:04 Suraj Thapa $5.00 -$0.45 $4.55
8/16/2017 22:10:02 Bhim Gaha $100.00 -$3.20 $96.80
8/16/2017 23:33:51 Birat Dhungana $25.00 -$1.03 $23.97
8/17/2017 0:36:08 Tanu Shree Wagle $51.00 -$1.78 $49.22
8/17/2017 1:30:58 Dinesh Adhikari $25.00 -$1.03 $23.97
8/17/2017 2:46:55 Udhdab Aryal $20.00 -$0.88 $19.12
8/17/2017 7:54:25 purushottam / Arati shrestha/ amatya shrestha $51.00 -$1.78 $49.22
8/17/2017 8:23:40 Subas Bk $105.00 -$3.35 $101.65
8/17/2017 8:29:17 Tara Subedi $51.00 -$1.78 $49.22
8/17/2017 11:00:39 Lalita Yadav $20.00 -$0.88 $19.12
8/17/2017 11:56:25 Rajendra Prasai $20.00 -$0.88 $19.12
8/17/2017 12:41:54 Ananta Acharya $40.00 -$1.46 $38.54
8/17/2017 13:19:34 Pranaba Mishra $100.00 -$3.20 $96.80
8/17/2017 14:11:55 Dipak Sapkota $50.00 -$1.75 $48.25
8/17/2017 16:44:59 Sukdev Baral $51.00 -$1.78 $49.22
8/17/2017 18:18:20 Yubraj  TIWARI $52.00 -$1.81 $50.19
8/17/2017 22:03:19 Ramesh  Bhandari $25.00 -$1.03 $23.97
8/17/2017 23:17:44 Pradip Neupane $25.00 -$1.03 $23.97
8/17/2017 23:24:28 Baburam Adhikari $50.00 -$1.75 $48.25
8/18/2017 0:58:04 Jagadish Gaire $51.00 -$1.78 $49.22
8/18/2017 6:53:06 Dhan  Shahi $105.00 -$3.35 $101.65
8/18/2017 9:03:00 laxmi dahal $20.00 -$0.88 $19.12
8/18/2017 11:55:33 Binoj Bhabani Shrestha $55.00 -$1.90 $53.10
8/18/2017 12:52:54 Hem Thapa $51.00 -$1.78 $49.22
8/18/2017 13:49:06 Rajesh Premi $25.00 -$1.03 $23.97
8/18/2017 15:37:34 Suresh Pradhan $100.00 -$3.20 $96.80
8/18/2017 17:31:50 Suresh Risal $25.00 -$1.03 $23.97
8/18/2017 17:59:59 Rajiv,Ritu   pandey $60.00 -$2.04 $57.96
8/18/2017 20:33:11 Uttam Makaju $50.00 -$1.75 $48.25
8/18/2017 22:44:11 krishna Dhonju $25.00 -$1.03 $23.97
8/19/2017 0:56:05 Gita Muktan $51.00 -$1.78 $49.22
8/19/2017 0:59:04 Tilak  Aryal $25.00 -$1.03 $23.97
8/19/2017 1:33:38 Ramesh  Khatiwada $40.00 -$1.46 $38.54
8/19/2017 8:41:37 Radha  Basnyat $500.00 -$14.80 $485.20
8/19/2017 14:19:56 Buddhi Raj  Sharma Kadel $25.00 -$1.03 $23.97
8/19/2017 15:05:08 Nawaraj Subedi $40.00 -$1.46 $38.54
8/19/2017 17:46:11 Tek Sapkota $51.00 -$1.78 $49.22
8/19/2017 18:25:47 Tikaram Adhikari $51.00 -$1.78 $49.22
8/19/2017 19:10:58 Bishnu  Bhandari $50.00 -$1.75 $48.25
8/19/2017 23:47:14 Sagar Pokhrel $51.00 -$1.78 $49.22
8/20/2017 7:12:47 Amber  Dahal $51.00 -$1.78 $49.22
8/20/2017 8:44:19 Rabin Thapaliya $30.00 -$1.17 $28.83
8/20/2017 9:04:28 ANUPAMA GHIMIRE $101.00 -$3.23 $97.77
8/20/2017 9:27:23 Hom & Mira Khanal $52.00 -$1.81 $50.19
8/20/2017 11:38:30 Ramesh Baniya $550.00 -$16.25 $533.75
8/20/2017 13:29:14 Sudhir Sharma $51.00 -$1.78 $49.22
8/20/2017 15:18:56 Sudarsun / Sachita Nepal $51.00 -$1.78 $49.22
8/20/2017 19:07:21 Krishna Sapkota $51.00 -$1.78 $49.22
8/20/2017 21:32:02 shreekanta aryal $30.00 -$1.17 $28.83
8/21/2017 9:41:41 1Manisha & Manish Devkota $30.00 -$1.17 $28.83
8/21/2017 11:15:46 Sharmila & Madhu  Devkota $30.00 -$1.17 $28.83
Total $10,147.55 -$341.31 $9,806.24